Investitsion faollik-hududiy iqtisodiy taraqqiyotining bosh omili sifatida

Основное содержимое статьи

Khayrilla Kurbonov

Аннотация

Ushbu maqolada hududlar investitsion faolligining tashkiliy-iqtisodiy asoslari yoritilgan. Asosiy kapitalga kiritiladigan investitsiyalarni hududlar ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati asoslan berilgan.
Investetsion faollikni hududlarning muvozanatli rivojlanishga ta'siri tadqiq etilgan.

Информация о статье

Как цитировать
Kurbonov, K. (2021). Investitsion faollik-hududiy iqtisodiy taraqqiyotining bosh omili sifatida. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/104
Раздел
Статьи