RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA MENEJMENT TAMOYILLARINING O‘RNI

Основное содержимое статьи

I.K. Yaxyayeva

Аннотация

Maqsadga yo‘naltirilgan boshqarish prinsipi korxona faoliyatini aniq
muammolarni hal qilishga yo‘naltirish, maqsadga erishish uchun uni amalga
oshirishni o‘z ichiga oladi.

Информация о статье

Как цитировать
Yaxyayeva, I. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHLAB CHIQARISH KORXONALARIDA MENEJMENT TAMOYILLARINING O‘RNI. Архив научных исследований, 4(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2790
Раздел
Статьи