МДҲ ДАВЛАТЛАРИДА АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШ ТАЖРИБАСИ: РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ МИСОЛИДА

Основное содержимое статьи

А.Х. Сатторов

Аннотация

Россияда иқтисодий муносабатларнинг ривожланиши барча
мамлакатлардаги сингари, акциядорлик жамиятларининг пайдо бўлиши,
шунингдек, кредит капиталини жонлантириш ва фонд бозорини
фаоллаштиришга қаратилган банк ислоҳотларининг ўтказилиши билан боғлиқ
бўлиб, бу охир-оқибат, замонавий тусда талқин қилинаётган аудитнинг
шаклланишига олиб келди. Ўша вақтда, Россияда акциядорлик
жамиятларининг аксарияти хорижий капитал, энг аввало, француз ва немис
капиталларини жалб қилиш эвазига тузилган эди. Бу аудиторлик фаолиятини
шакллантириш ва ташкил этишга билдирилган ёндашувда ўз аксини яққол
топган. Айнан шу даврда тузилган акциядорлик жамиятларида аудиторлик
текширувларини ўтказиш учун, кўпинча, хорижий аудиторлик ташкилотлари
таклиф қилинган.

Информация о статье

Как цитировать
Сатторов, А. . (2022). МДҲ ДАВЛАТЛАРИДА АУДИТОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ ЎРГАНИШ ТАЖРИБАСИ: РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИ МИСОЛИДА. Архив научных исследований, 4(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2807
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

S. Mirzaliev, B.Zaripov, K.Zohidov, A.Abdullaev. Analysis and Implementation of Course Quality Optimization based on Cloud Computing. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 17 January 2022. Tashkent, Uzbekistan.

S. Mirzaliev, B. Zaripov, A. Abduvohidov, Y. Ilxamova, A. Igamberdiev, N. Axmedov. SWOT analysis of cloud computing higher education. Association for Computing Machinery № 6947, October 30, 2021 https://dl.acm.org/doi/10.1145/3508072.3508125

S. Mirzaliev, Kh. Mukhiddin , E. Okhunjon, O. Musayev, S. Samadov, N. Turayev. Social functions of entrepreneurship in Uzbekistan. Association for Computing Machinery № 6947, October 30, 2021 https://dl.acm.org/doi/10.1145/3508072.3508206

G. Abdurahmanova, S. Mirzaliev. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti ilmiy salohiyatini oshirishda innovatsion tadqiqotlarning o’rni. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy jurnalining maxsus soni, Oktabr 2021 y.

S. Mirzaliev, B. Zaripov,. K. Zohirov, A. Abdullayev. Analysis of energy losses in a hydraulic load sensing proportional valve. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 1-4). IEEE, 2021.

У. В. Гафуров. Кичик бизнесни ривожлантиришда пул-кредит дастакларидан фойдаланиш. Тўплам: “Ўзбекистон Республикасининг Ҳаракатлар стратегияси: макроиқтисодий барқарорлик, инвестицион фаоллик ва инвестицион ривожланиш истиқболлари” мавзусидаги Халқаро илмий-амалий анжуман илмий маъруза ва мақолалар тўплами. 2019 йил 27-28 май. - Т.: ТДИУ, 2019.

М.Икрамов, А.Абдуллаев, У. В. Гафуров. Some issues of activization of financial factors of enterprise development in Uzbekistan. Economics and Innovative Technologies. Vol. 2019, No. 4.

U. V. Gafurov, Ubaydullo V. Gafurov, Zulfiya A. Khamidova. Theoretical And Methodological Basis Of Research On The Development Of Handicraft Activity In The Economic Policy Of Amir Temur. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. Volume 11, Issue 7. Pages: 951-965.

U. V. Gafurov, Ubaydullo V. Gafurov, Zulfiya A. Khamidova. Theoretical and methodological basis of the nature study and characteristics of craft work. Economics and Innovative Technologies. Vol. 2019, No. 5, september-october.

У. В. Гафуров. Пандемия ва кичик бизнес: таъсир йўналишлари, қўллаб-қувватлаш чоралари ва ривожланишнинг янги имкониятлари. “Янги Ўзбекистон иқтисодиётининг макроиқти-содий барқарорлигини таъминлаш: муаммолар, таҳлиллар ва натижалар” онлайн, илмий- масофавий конференцияси тезислар тўплами www.e-science.uz. 2020.

У. В. Гафуров. Аукционлар назарияси: назарий қоидалар ва амалий самара уйғунлиги. Журнал: Фан ва турмуш, №3-4, 2020, 23-25-б.

Қ.Б Шарипов, У. В. Гафуров. Кичик бизнес субъектларининг самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларни ҳисоблаш усуллари ва уларнинг аҳамияти. Тўплам: “Ўзбекистоннинг халқаро молия тизимига интеграциялашувини кучайтириш йўллари” мавзусидаги республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференция материаллари тўплами, - Т.: “Iqtisod-Moliya”. 2020. 432 б.

Қ.Б Шарипов, У. В. Гафуров. Тармоқдаги рақобатни кучайтиришда кичик бизнес корхоналарининг ихтисослашув даражасини ошириш йўналишлари. Тўплам: “Ўзбекистоннинг халқаро молия тизимига интеграциялашувини кучайтириш йўллари” мавзусидаги республика миқёсида ўтказилган илмий-амалий конференция материаллари тўплами, - Т.: “Iqtisod-Moliya”. 2020. 432 б.

У. В. Гафуров, Хажиев Б.Д., Мамарахимов Б.Э., Шарипов Қ.Б. Товар ва молия бозорларида эркин рақобат муҳитини шакллантириш ҳамда тадбиркорларга хомашё сотиб олиш учун тенг имкониятлар яратиш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида иқтисодий ислоҳтларни изчил давом эттириш асосида 2021 йилда стратегик мақсадларга эришиш юзасидан амалга ошириладиган устувор йўналишларни кенг жамоатчилик орасида тарғиб қилиш бўйича илмий-оммабоп рисола. – Т.: “Маънавият”, 2021. – 248 бет.

У. В. Гафуров, Хажиев Б.Д., Мамарахимов Б.Э., Шарипов Қ.Б. Тадбиркорлик ва кичик бизнесни ривожлантириш бўйича янада қулай шароитлар яратиш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида иқтисодий ислоҳтларни изчил давом эттириш асосида 2021 йилда стратегик мақсадларга эришиш юзасидан амалга ошириладиган устувор йўналишларни кенг жамоатчилик орасида тарғиб қилиш бўйича илмий-оммабоп рисола. – Т.: “Маънавият”, 2021. – 248 бет.

U. V. Gafurov, A. Ubaydullayev. The importance of supporting small businesses at the local level. Online International Conference 5th Global Congress on Contemporary Sciences & Advancements. A Multidiscplinary International Scientific Conference, organized by E-Conference Globe on May 10th 2021 hosted from Singapore. www.econferenceglobe.com.

У. В. Гафуров, А. Убайдуллаев. Кичик бизнесни маҳаллий даражада қўллаб-қувватлашда маҳаллий дастурларни ишлаб чиқишнинг ахамияти. Тўплам: Сучасні аспекти та перспективні напрямки розвитку науки: матеріали I міжнародної студентської наукової конференції (Т. 1), 16 квітня, 2021 рік. Кропивницький, Україна: Молодіжна наукова ліга. ISBN 978-617-7991-93-8 DOI 10.36074/liga-16.04.2021.

У. В. Гафуров. Ўзбекистон Европа Иттифоқининг «GSP+» дастурига аъзо бўлди. “Халқ сўзи” газетаси, 2021 йил 13 апрель, №74 (7854), 1, 6-б.

U. V. Gafurov, Sh. Davronov. Issues of using the pension system in Uzbekistan from the experience of developed countries: practice, analysis and prospects. Asian journal of technology and management research, Special issue 3, 2021. GIF-044.