RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INVESTITSIYA FAOLIYATIDA DAVLAT ISHTIROKINI TARTIBGA SOLISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Основное содержимое статьи

A.J. Xo’jamurodov

Аннотация

Zamonaviy sharoitda korporativ boshqaruvni takomillashtirish o‘tish davri
iqtisodiyotiga ega bo‘lgan mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi hal
qiluvchi omillardan biriga aylandi. Yangi ishbilarmonlik muhitida kompaniya
faoliyati samaradorligini ta’minlashga qaratilgan kompaniya menejerlari va ularning
egalari (aksiyadorlar / investorlar), shuningdek, boshqa manfaatdor tomonlar
(kreditorlar, hokimiyat vakillari, kompaniya xodimlari, kompaniya sheriklari)
o‘rtasidagi munosabatlar tizimini rivojlantirish muammosi, ayniqsa, dolzarbdir.

Информация о статье

Как цитировать
Xo’jamurodov, A. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INVESTITSIYA FAOLIYATIDA DAVLAT ISHTIROKINI TARTIBGA SOLISHNING METODOLOGIK ASOSLARI. Архив научных исследований, 4(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2851
Раздел
Статьи