O‘ZBEKISTONDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN FOYDALANISH (KANADA MAMLAKATI MISOLIDA)

Основное содержимое статьи

M. Raimjonova

Аннотация

Bugungi kunda mamalakatimizda tashqi iqtisodiy faoliyatni samarali
boshqarish uchun tashqi iqtisodiy aloqalarni to‘liq aks ettiruvchi va
mamlakat reytingini oshiruvchi amaliy ishlar keng amalga oshirilmoqda.
Tashqi iqtisodiy aloqalar deganda, asosan, tovarlar va xizmatlar eksporti
va importi, xalqaro moliyaviy operatsiyalar, xalqaro shartnoma bo‘yicha
xorijda ishlab chiqarish faoliyati bilan shug‘ullanish, ishchi kuchi
migratsiyasi va xalqaro turizm harakati, shuningdek, xalqaro faoliyatning
boshqa yo‘nalishlari tushuniladi.

Информация о статье

Как цитировать
Raimjonova, M. (2022). O‘ZBEKISTONDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN FOYDALANISH (KANADA MAMLAKATI MISOLIDA). Архив научных исследований, 4(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2905
Раздел
Статьи