MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING TUTGAN O‘RNI

Основное содержимое статьи

U. Radjabov

Аннотация

Har qaysi mamlakat taraqqiyotida kichik biznes va xususiy
tadbirkorlik iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy o‘zgarishlarning eng muhim
omili bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti va
modernizatsiyalash sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
ijtimoiy hayotda qator funksiyalarni bajaradi. Iqtisodiy vazifa tadbirkorlikni
keng quloch yoydirish bilan bog‘liq bo‘lib, raqobat muhitini
shakllantirish, bozorni turli tovarlar va xizmatlar bilan to‘ldirish, soliqqa
tortish bazasini kengaytirishga qaratilgan. Ijtimoiy vazifa esa, yangi ish
joylari tashkil qilish orqali bandlikni ta’minlash, aholining daromadini
oshirish yo‘li bilan uning turmush darajasini ko‘tarishni nazarda tutadi.
Uning siyosiy vazifasi jamiyat iqtisodiyotining asosiy bo‘g‘ini – o‘rta
mulkdorlar sinfining shakllanish manbai sifatida namoyon bo‘lishidadir.

Информация о статье

Как цитировать
Radjabov, U. (2022). MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING TUTGAN O‘RNI. Архив научных исследований, 4(1). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2931
Раздел
Статьи