Таълим жараёнини дифференциаллаштиришнинг имкониятлари

Основное содержимое статьи

shavkat mamarajabov

Аннотация

Ушбу мақолада таълим жараёнини дифференциал таълим асосида ташкил этишнинг имкониятлари баён этилган.


 

Информация о статье

Как цитировать
mamarajabov, shavkat. (2022). Таълим жараёнини дифференциаллаштиришнинг имкониятлари. Архив научных исследований, 4(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2972
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

Мамаражабов Ш.Э. Кредит таълим шароитида бўлажак мутахассисларнинг умумкасбий компетенциясини дифференциал таълим асосида такомиллаштириш имкониятлари. “Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bo‘lajak mutaxassislarni innovasion faoliyatga tayyorlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). - T.: TDIU, 2021. Б. 270-272.

Мамаражабов Ш.Э. Бўлажак мутахассисларни тайёрлаш жараёнида ўқув фаолиятини ички дифференциаллаштиришдан фойдаланиш. J: Herakd pedagogiki Nauka i Praktyka, Warszava, 2021. 128-130б.

Mamarajabov Sh. E. Differensial ta’lim: xorij tajribasida va yangi O‘zbekistonda shaxsni shakllantirish omili sifatida. J: “Ta’lim fidoiylari” ilmiy-uslubiy jurnali, 4-son, 1-jild, T.-2021. 762-771б.

Mamarajabov Sh.E., To’rabekov F.S. Differensial ta’lim o’qitishning ijtimoiy zaruriyati sifatida. J. Maktab va hayot №4, 2021.- Б.4-5.

Mamarajabov Sh.E., Umarova M.Yu. Differensial taʻlim Yangi Oʻzbekistonda shaxsni shakllantirish omili sifatida. “Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida bo‘lajak mutaxassislarni innovasion faoliyatga tayyorlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi” Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani maqolalar toʻplami (2021-yil 25-noyabr). - T.: TDIU, 2021. Б. 490-491.