ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ХЎЖАЛИКЛАР ТАЪМИНОТИ ЗАНЖИРИДАГИ МАҲСУЛОТ ЙЎҚОТИШЛАРИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ

Основное содержимое статьи

АБРОРЖОН КУЧАРОВ
КАМОЛА МУХАМЕДЖАНОВА

Аннотация

Қишлоқ хўжалиги дунёдаги энг катта иш берувчи ва аҳолини озиқ-
овқат билан таъминловчи тармоқдир. Бугун курраи замин аҳолисининг 40 фоизи айнан
шу соҳа орқали тирикчилик қилади. Бу қашшоқ қишлоқлардаги оилалар учун даромад
келтирувчи ва бандликни таъминловчи асосий манбадир. 2025 йилга бориб Ўзбекистон
ўртача даражадан юқори даромад оладиган мамлакатлар гуруҳига ўтишни мақсад
қилинган. Шу боис, мамлакатимизнинг стратегик аҳамиятга эга тармоғини янада
ривожлантириш билан бирга мавжуд маҳсулот хажмини сақлаб қолиш, уни етишти-
риш учун сарфланаётган табиий ресурслардан ва меҳнат унумдорлигидан оқилона
фойдаланишга олиб келади.
Ушбу мақолада бирламчи маълумотлар, яъни муаллиф томонидан ўтказилган
сўровнома натижаларига асосланган ҳолда ихтисослаштирилган хўжаликлар таъ-
минот занжиридаги маҳсулот йўқотишларига таъсир этувчи омиллар SEM (Structural
Equation Modeling) модели ёрдамида статистик аҳамиятга эгалиги таҳлили ўтка-
зилган.

Информация о статье

Как цитировать
КУЧАРОВ, А. ., & МУХАМЕДЖАНОВА , К. (2022). ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ХЎЖАЛИКЛАР ТАЪМИНОТИ ЗАНЖИРИДАГИ МАҲСУЛОТ ЙЎҚОТИШЛАРИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/336
Раздел
O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикaси Президенти-

нинг 2019 йил 14 мaртдaги «Мевa-сaбзaвотчи-

лик соҳaсидa қишлоқ хўжaлиги кооперaциясини

ривожлaнтириш чорa-тaдбирлaри тўғриси-

дa»ги ПҚ-4239-сон қaрори

Ўзбекистон Республикaси Президенти-

нинг 2019 йил 23 октябрдaги «Ўзбекистон Рес-

публикaси қишлоқ хўжaлигини ривожлaнти-

ришнинг 2020 — 2030 йиллaргa мўлжaллaнгaн

стрaтегиясини тaсдиқлaш тўғрисидa»ги ПФ-

-сон фaрмони

Логистикa и упрaвление розничными

продaжaми: ведущие эксперты о современной

прaктике и тенденциях / Под ред. Дж. Ферни,

Л. Спaрксa. -Новосибирск: Изд-во Сибирского

университетa, 2006. — 263 с.

Chen, I. J., & Paulraj, A. (2004).

Towards a theory of supply chain management:

The constructs and measurements. Journal of

Operations Management, 22, 119–150. https://doi.

org/10.1016/j.jom.2003.12.007

Wladimir E. Soto-Silva , Esteve Nadal-

Roig , Marcela C. Gonz´alez-Araya , Lluis M. Pla-

Aragones , Operational research models applied

to the fresh fruit supply chain, European Journal

of Operational Research (2015), https://doi.

org/10.1016/j.ejor.2015.08.046

John Mangan, Chandra Lalwani. Global

Logistics and Supply Chain Management.

Hoboken: Wiley, 2016.

Houlihan, J. B. (1988). International supply

chains: A new approach. Management Decision,

, 13–19. https://doi.org/10.1108/eb001493

Ивaнов Д.A. Упрaвление цепями пос-

тaвок-СПб:. Изд-во Политехн. ун-тa, 2009, –

стр.

Ravi Kaina, Ajay Verma, Logistics

Management in Supply Chain – An overview,

Materials Today: Proceedings 5 (2018) 3811–

, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2017.11.634

Aditya Desai, Sunil Rai, Knowledge

Management for Downstream Supply Chain

Management of Indian Public Sector Oil

Companies, Procedia Computer Science 79 (2016)

– 1028, doi: 10.1016/j.procs.2016.03.129

Lauren X. Lu, Jayashankar M.

Swaminathan, Supply Chain Management,

International Encyclopedia of Social and

Behavioral Sciences,2nd edition, Vol 23.

Sinharay, S. (2010). An overview of

statistics in education. International Encyclopedia

of Education, 5-p. https://doi.org/10.1016/B978-

-08-044894-7.01719-X

Kaplan, D. (2001). Structural Equation

Modeling. International Encyclopedia of the

Social & Behavioral Sciences, 15215–15221.

Novikova, S. I., Richman, D. M., Supekar,

K., Barnard-Brak, L., & Hall, D. (2013). NDAR:

A Model Federal System for Secondary Analysis

in Developmental Disabilities Research. In

International Review of Research in Developmental

Disabilities (1st ed., Vol. 45). Elsevier Inc. 146-147

pp. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407760-

00003-7

Shaturaev, J. (2014). Comparative Study on Similarities and Differences of Teaching and Learning Process in Primary Schools in Indonesia and Uzbekistan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Indonesia: Universities Pendidikan.

Shaturaev, J. (2019). The importance of handwriting in education. International Journal of Advanced Research, 7(12), 947-954.

Shaturaev, J. (2021). INDIGENT CONDITION IN EDUCATION AND LOW ACADEMIC OUTCOMES IN PUBLIC EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN . Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/247

Shaturaev, J. (2021). УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕФОРМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИНДОНЕЗИИ И УЗБЕКИСТАНА. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/240

Shaturaev, J. (2021). INDONESIA: SUPERIOR POLICIES AND MANAGEMENT FOR BETTER EDUCATION (Community development through Education). Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/242

Shaturaev, J. (2021). СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/312

Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. International Journal of Advanced Research, 7(11), 303-307.

Shaturaev, J. (2021). Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42(1), 57-65.

Shaturaev, J. (2021). A Comparative Analysis of Public Education System of Indonesia and Uzbekistan. Bioscience Biotechnology Research Communications, 14 (Special Issue (5)), 89–92.

Shaturaev, J., Iroda, J., Gulnoza, I., & Madina, R. (2020). Exploration Effects of Handwriting on Children’S Writing Progress. International Journal of Advanced Research, 8(9), 369-376.

Shaturaev, J. (2021). a Review of National Education System of Indonesia and Uzbekistan: Structure, Financing, Reforms. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: Manuscript Info Abstract Introduction:-ISSN: 2320-5407. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). ОБРАЗОВАНИЕ В ИНДОНЕЗИИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Архив научных исследований, 1(45). извлечено от https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4116

[Jakhongir Shaturaev (2019); THE IMPORTANCE OF HANDWRITING IN EDUCATION Int. J. of Adv. Res. 7 (Dec). 947-954] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev, Jalolova Iroda, Istamova Gulnoza and Rakhimova Madina (2020); EXPLORATION EFFECTS OF HANDWRITING ON CHILDREN’S WRITING PROGRESS Int. J. of Adv. Res. 8 (Sep). 369-376] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev (2021); A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: STRUCTURE, FINANCING, REFORMS Int. J. of Adv. Res. 9 (Feb). 461-474] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

Jakhongir Shaturaev (2021). 2045: Path to nation’s golden age (Indonesia Policies and Management of Education). Science and Education, 2 (12), 866-875.

Shaturaev, J., & Bekimbetova, G. (2021). THE DIFFERENCE BETWEEN EDUCATIONAL MANAGEMENT AND EDUCATIONAL LEADERSHIP AND THE IMPORTANCE OF EDUCATIONAL RESPONSIBILITY. InterConf, (88). вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/16429

Antonova, N., Anufriev, D., Bekimbetova, G., & Shaturaev, J. ECONOMIC SCIENCES.

Shaturaev J., & Bekimbetova G. (2021). TRANSFORMATION OF BUSINESS EFFICIENCY WITH THE LEAN MANAGEMENT. Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische Wissenschaft, (22), 71-73. doi: 10.24412/2701-8369-2021-22-71-73

Шатураев, Ж. Н., & Бекимбетова, Г. М. (2021). THE MAIN INDICATOR OF EFFICIENCY OF INVESTMENT PROJECTS-CALCULATION OF NET CURRENT VALUE. The Scientific Heritage, 3 (77), 14–21.