O‘ZBEKISTONDA IXTIYORIY VA MAJBURIY TIBBIY SUG‘URTANING HOZIRGI HOLATI TAHLILI

Основное содержимое статьи

D.F. ABDUTURAPOVA

Аннотация

Ushbu maqola jismoniy va yuridik shaxslarning sug‘urta himoyasiga bo‘lgan
talabning ortishi, sug‘urta bozorining jahon talablariga mos va ilg‘or tajribalariga javob bera
oladigan, to‘laqonli sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatishda tibbiy sug‘urtani naqadar dolzarbligi,
uning bugungi kundagi muammolari yoritilgan. Ushbu maqolada ixtiyoriy va majburiy tibbiy
sug‘urtaning farqlari, e’tiborli jihatlari, yutuq va kamchiliklari hamda uning amaldagi holati
keltirilgan.

Информация о статье

Как цитировать
ABDUTURAPOVA , D. (2022). O‘ZBEKISTONDA IXTIYORIY VA MAJBURIY TIBBIY SUG‘URTANING HOZIRGI HOLATI TAHLILI. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/362
Раздел
O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik