RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINI TARTIBGA SOLISH

Основное содержимое статьи

SULKHIYA GAZIEVA

Аннотация

Migratsiya oqimlarini tartibga solishni takomillashtirishga qaratilgan davlat
siyosati sifatida migratsiyani raqamlashtirish jarayonlari ko‘rib chiqilmoqda. O‘zbekistonda
va xalqaro miqyosda migratsiyani raqamlashtirish imkoniyatlari, ushbu jarayonning ijobiy
tomonlarini va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun raqamli texnologiyalarni amalga
oshirish jarayonida yuzaga keladigan asosiy xavf va tahdidlar maqolada ko‘rsatilgan. Hozirgi
kunda mamlakatimizda migratsiya jarayonlarini tartibga solishda raqamli texnologiyalarni joriy
etish zarurati mavjud.
Ushbu maqolada jahonda mehnat migratsiyasini tartibga solish va uni O‘zbekistonda
amalga oshirish masalalari tadqiq etilgan. Dunyo tobora raqamli texnologiyalarga tayanib
borayotganligi sababli, raqamlashtirish mehnat migratsiyasini tartibga solish va himoya
mexanizmlarida ham muhim rol o‘ynashi mumkin.

Информация о статье

Как цитировать
GAZIEVA , S. (2021). RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA MIGRATSIYA JARAYONLARINI TARTIBGA SOLISH. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/391
Раздел
O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik

Библиографические ссылки

Xalqaro migratsiya tashkiloti (IOM).

https://www.iom.int/key-migration-terms#Migration

dan 14.05.2019 da olindi.

International Organization for Migration

(2020). World Migration Report 2020. https://

publications.iom.int/system/files/pdf/finalwmr_

-ru.pdf

The number of international migrants

reaches 272 million, continuing an upward trend

in all world regions, says UN. (2019 йил 17

сентябрь). 2020 йил 29 январда https://www.

un.org/development/desa/en/news/population/

international-migrant-stock-2019.html

https://www.mwji.org/highlights/2018/11/

report-transformative-technology-for-migrantworkers

https://kommersant.uz/цифровая-экономи-

ка-Узбекистана/

United Nations. (13 July 2018). Global

Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

- Intergovernmentally Negotiated and Agreed

Outcome. 05.12.2018

https://stat.uz/en/181-ofytsyalnaia-statystyka-

en/6384-labor-market

https://ilabour.oii.ox.ac.uk/online-labourindex/

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti

Shavkat Mirziyoyevning 20.08.2019 yildagi «Chet

elda vaqtincha ishlash bilan shug‘ullanuvchi

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari va ularning

oila a’zolarini himoya qilish kafolatlarini yanada

kuchayti

Shaturaev, J. (2014). Comparative Study on Similarities and Differences of Teaching and Learning Process in Primary Schools in Indonesia and Uzbekistan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Indonesia: Universities Pendidikan.

Shaturaev, J. (2019). The importance of handwriting in education. International Journal of Advanced Research, 7(12), 947-954.

Shaturaev, J. (2021). INDIGENT CONDITION IN EDUCATION AND LOW ACADEMIC OUTCOMES IN PUBLIC EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN . Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/247

Shaturaev, J. (2021). УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕФОРМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИНДОНЕЗИИ И УЗБЕКИСТАНА. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/240

Shaturaev, J. (2021). INDONESIA: SUPERIOR POLICIES AND MANAGEMENT FOR BETTER EDUCATION (Community development through Education). Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/242

Shaturaev, J. (2021). СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/312

Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. International Journal of Advanced Research, 7(11), 303-307.

Shaturaev, J. (2021). Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42(1), 57-65.

Shaturaev, J. (2021). A Comparative Analysis of Public Education System of Indonesia and Uzbekistan. Bioscience Biotechnology Research Communications, 14 (Special Issue (5)), 89–92.

Shaturaev, J., Iroda, J., Gulnoza, I., & Madina, R. (2020). Exploration Effects of Handwriting on Children’S Writing Progress. International Journal of Advanced Research, 8(9), 369-376.

Shaturaev, J. (2021). a Review of National Education System of Indonesia and Uzbekistan: Structure, Financing, Reforms. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: Manuscript Info Abstract Introduction:-ISSN: 2320-5407. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). ОБРАЗОВАНИЕ В ИНДОНЕЗИИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Архив научных исследований, 1(45). извлечено от https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4116

[Jakhongir Shaturaev (2019); THE IMPORTANCE OF HANDWRITING IN EDUCATION Int. J. of Adv. Res. 7 (Dec). 947-954] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev, Jalolova Iroda, Istamova Gulnoza and Rakhimova Madina (2020); EXPLORATION EFFECTS OF HANDWRITING ON CHILDREN’S WRITING PROGRESS Int. J. of Adv. Res. 8 (Sep). 369-376] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev (2021); A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: STRUCTURE, FINANCING, REFORMS Int. J. of Adv. Res. 9 (Feb). 461-474] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com