МАМЛАКАТИМИЗДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Основное содержимое статьи

Бунёд Гафуров

Аннотация

Мақолада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъ-
минлаш орқали камбағалликни қисқартириш бўйича ўтган йил давомида амалга оши-
рилган ишлар таҳлил қилинган. Жумладан, пандемия шароитида ижтимоий аҳволи ва
турмуш шароити оғирлашган оилалар қайд этиладиган «темир дафтар», «аёллар
дафтари», «ёшлар дафтари», эҳтиёжманд оилаларнинг ишсиз аъзолари бандлигини
таъминлаш, уларнинг доимий даромад манбаини яратиш, субсидия ва имтиёзли кре-
дитлар ажратиш, бандликка кўмаклашиш жамғармаси маблағларидан фойдаланиш,
кичик саноат зоналарини ташкил этиш ва бошқалар тўғрисида маълумотлар кел-
тирилган. Шунингдек, мазкур йўналишда жорий йилда амалга ошириладиган ишлар
ва келгусида тадбиркорликни ривожлантириш орқали камбағалликни қисқартириш
бўйича қатор тавсиялар акс эттирилган.

Информация о статье

Как цитировать
Гафуров , Б. (2021). МАМЛАКАТИМИЗДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/404
Раздел
O‘zbekiston Respublikasining Harakatlar strategiyasi: makroiqtisodiy barqarorlik

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. https://

uza.uz/uz/posts/zbekiston-respublikasi-prezidentishavkat-

mirziyeevning-oliy-25-01-2020.

Ўзбекистон Республикаси Президен-

тининг 2020 йил 13 октябрдаги «Аҳолини

тадбиркорликка жалб қилиш тизимини тако-

миллаштириш ва тадбиркорликни ривожлан-

тиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғри-

сида»ги қарори. https://lex.uz/docs/5045889

Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий

тадқиқотлар институтининг «Иқтисодиёт:

таҳлиллар ва прогнозлар» журнали, 2020 йил

-6 сон, https://ifmr.uz/ru/4846/

Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг 2021 йил 27 мартдаги «Оилавий тад-

биркорликни ривожлантириш дастурлари

доирасида амалга ошириладиган қўшимча

чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5041-сонли

қарори. https://lex.uz/docs/5345627

Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг 2021 йил 21 апрелдаги «Ёшлар саноат ва

тадбиркорлик зоналари фаолиятини ташкил

этиш ҳамда ёшларнинг тадбиркорликка оид

ташаббусларини қўллаб-қувватлаш чора-тад-

бирлари тўғрисида»ги ПҚ-5088-сонли қарори.

https://lex.uz/pdfs/5383002

Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг 2020 йил 20 июлдаги «Коронавирус пан-

демиясининг салбий таъсирини камайтириш

учун аҳоли, тадбиркорлик субъектлари, умумий

овқатланиш, савдо ва хизматлар соҳасини қўл-

лаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари

тўғрисида»ги ПФ-6029-сонли Фармони. https://

lex.uz/docs/4903382

Ўзбекистон Республикаси Президен-

тининг 2020 йил 30 июлдаги «Коронавирус

пандемияси даврида ижтимоий ҳимояга ва

ёрдамга муҳтож аҳоли қатламларини моддий

қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тад-

бирлар тўғрисида»ги ПФ-6038-сонли Фармони.

https://lex.uz/docs/4922155

Ўзбекистон Республикаси Президенти-

нинг 2021 йил 20 апрелдаги «Ёшларнинг тад-

биркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва

бандлигига кўмаклашиш, уларни ижтимоий

ҳимоя қилиш ҳамда бўш вақтини мазмунли

ташкил этишга оид қўшимча чора-тадбирлар

тўғрисида»ги ПФ-6208-сонли Фармони. https://

lex.uz/pdfs/5382151

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар

Маҳкамасининг 2020 йил 22 апрелдаги 213-Ф

сонли фармойиши.

Ўзбекистон Республикаси Президенти

раҳбарлигида коронавирус пандемияси даврида

эҳтиёжманд аҳоли ва тадбиркорлик субъ-

ектларини қўллаб-қувватлашга қаратилган

биринчи навбатдаги вазифаларга бағишланган

видеоселектор йиғилиши баёнлари.

Shaturaev, J. (2014). Comparative Study on Similarities and Differences of Teaching and Learning Process in Primary Schools in Indonesia and Uzbekistan (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia). Indonesia: Universities Pendidikan.

Shaturaev, J. (2019). The importance of handwriting in education. International Journal of Advanced Research, 7(12), 947-954.

Shaturaev, J. (2021). INDIGENT CONDITION IN EDUCATION AND LOW ACADEMIC OUTCOMES IN PUBLIC EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN . Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/247

Shaturaev, J. (2021). УЧЕБНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕФОРМЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИНДОНЕЗИИ И УЗБЕКИСТАНА. Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/240

Shaturaev, J. (2021). INDONESIA: SUPERIOR POLICIES AND MANAGEMENT FOR BETTER EDUCATION (Community development through Education). Архив научных исследований, 1(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/242

Shaturaev, J. (2021). СИСТЕМА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/312

Shaturaev, J. N., & Jumaev, H. S. (2019). Small Business, Innovation and Entrepreneurship. International Journal of Advanced Research, 7(11), 303-307.

Shaturaev, J. (2021). Financing and Management of Islamic (Madrasah) Education in Indonesia. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 42(1), 57-65.

Shaturaev, J. (2021). A Comparative Analysis of Public Education System of Indonesia and Uzbekistan. Bioscience Biotechnology Research Communications, 14 (Special Issue (5)), 89–92.

Shaturaev, J., Iroda, J., Gulnoza, I., & Madina, R. (2020). Exploration Effects of Handwriting on Children’S Writing Progress. International Journal of Advanced Research, 8(9), 369-376.

Shaturaev, J. (2021). a Review of National Education System of Indonesia and Uzbekistan: Structure, Financing, Reforms. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: Manuscript Info Abstract Introduction:-ISSN: 2320-5407. International Journal of Advanced Research, 9(02), 461-474.

Shaturaev, J. (2021). ОБРАЗОВАНИЕ В ИНДОНЕЗИИ: ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Архив научных исследований, 1(45). извлечено от https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/4116

[Jakhongir Shaturaev (2019); THE IMPORTANCE OF HANDWRITING IN EDUCATION Int. J. of Adv. Res. 7 (Dec). 947-954] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev, Jalolova Iroda, Istamova Gulnoza and Rakhimova Madina (2020); EXPLORATION EFFECTS OF HANDWRITING ON CHILDREN’S WRITING PROGRESS Int. J. of Adv. Res. 8 (Sep). 369-376] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com

[Jakhongir Shaturaev (2021); A REVIEW OF NATIONAL EDUCATION SYSTEM OF INDONESIA AND UZBEKISTAN: STRUCTURE, FINANCING, REFORMS Int. J. of Adv. Res. 9 (Feb). 461-474] (ISSN 2320-5407). www.journalijar.com