[1]
Ochilova, G. 2022. ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИ ТАДБИРКОРЛИККА ТАЙЁРЛАШНИНГ ИЖТИМОИЙ - ПСИХОЛОГИК ОМИЛЛАРИ. Архив научных исследований . 4, 1 (июн. 2022).