[1]
ИБРОҲИМОВ БЕКЖОН ЖАМОЛ ЎҒЛИ, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил изланувчиси. 2022. ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИ БАНКРОТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. Архив научных исследований . 2, 1 (янв. 2022).