[1]
Norinboeva, G. 2022. Кишлок хужалигини модернизациялаш шароитида юкори технологияли ракобатбардош ишлаб чикаришни ривожлантириш: Кишлок хужалигини модернизациялаш шароитида юкори технологияли ракобатбардош ишлаб чикаришни ривожлантириш. Архив научных исследований . 2, 1 (янв. 2022).