(1)
Radjabov, U. MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING TUTGAN O‘RNI. TSUE.UZ 2022, 4.