(1)
mamarajabov, shavkat. Ta’lim Jarayonining Differensiallashtirishning Imkoniyatlari. TSUE.UZ 2022, 4.