(1)
ИБРОҲИМОВ БЕКЖОН ЖАМОЛ ЎҒЛИ, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил изланувчиси. ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИ БАНКРОТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. TSUE.UZ 2022, 2.