(1)
Norinboeva, G. Кишлок хужалигини модернизациялаш шароитида юкори технологияли ракобатбардош ишлаб чикаришни ривожлантириш: Кишлок хужалигини модернизациялаш шароитида юкори технологияли ракобатбардош ишлаб чикаришни ривожлантириш. TSUE.UZ 2022, 2.