(1)
Turabekov, F. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK TA’LIMI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA MUSTAQIL TA’LIMNI SAMARALI TASHKIL ETISH VOSITASI SIFATIDA. TSUE.UZ 2022, 2.