Radjabov, U. (2022). MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING TUTGAN O‘RNI. Архив научных исследований, 4(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2931