Turabekov, F. (2022). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK TA’LIMI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA MUSTAQIL TA’LIMNI SAMARALI TASHKIL ETISH VOSITASI SIFATIDA. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/648