mamarajabov, shavkat. 2022. «Ta’lim Jarayonining Differensiallashtirishning Imkoniyatlari». Архив научных исследований 4 (1). http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2971.