Radjabov, U. (2022) «MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING TUTGAN O‘RNI», Архив научных исследований , 4(1). доступно на: http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2931 (просмотрено: 9 август 2022).