Baratova, D. (2022) «Ҳаёт суғуртасини ривожлантиришда ҳодимлар малакасини ошириш: Ҳаёт суғуртасини ривожлантиришда ҳодимлар малакасини ошириш», Архив научных исследований , 4(1). доступно на: http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2940 (просмотрено: 11 август 2022).