mamarajabov, shavkat (2022) «Ta’lim jarayonining differensiallashtirishning imkoniyatlari», Архив научных исследований , 4(1). доступно на: http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2971 (просмотрено: 9 август 2022).