ИБРОҲИМОВ БЕКЖОН ЖАМОЛ ЎҒЛИ, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил изланувчиси. (2022) «ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИ БАНКРОТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ», Архив научных исследований , 2(1). доступно на: https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/369 (просмотрено: 25 май 2022).