[1]
ИБРОҲИМОВ БЕКЖОН ЖАМОЛ ЎҒЛИ, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил изланувчиси., «ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИ БАНКРОТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ», TSUE.UZ, т. 2, вып. 1, янв. 2022.