[1]
G. Norinboeva, «Кишлок хужалигини модернизациялаш шароитида юкори технологияли ракобатбардош ишлаб чикаришни ривожлантириш: Кишлок хужалигини модернизациялаш шароитида юкори технологияли ракобатбардош ишлаб чикаришни ривожлантириш», TSUE.UZ, т. 2, вып. 1, янв. 2022.