[1]
F. Turabekov, «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK TA’LIMI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA MUSTAQIL TA’LIMNI SAMARALI TASHKIL ETISH VOSITASI SIFATIDA», TSUE.UZ, т. 2, вып. 1, янв. 2022.