mamarajabov, shavkat. «Ta’lim Jarayonining Differensiallashtirishning Imkoniyatlari». Архив научных исследований, т. 4, вып. 1, июнь 2022 г., http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2971.