ИБРОҲИМОВ БЕКЖОН ЖАМОЛ ЎҒЛИ, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил изланувчиси. «ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИ БАНКРОТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ». Архив научных исследований, т. 2, вып. 1, январь 2022 г., https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/369.