Turabekov, F. «AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK TA’LIMI O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA MUSTAQIL TA’LIMNI SAMARALI TASHKIL ETISH VOSITASI SIFATIDA». Архив научных исследований, т. 2, вып. 1, январь 2022 г., https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/648.