Radjabov, U. «MAMLAKATIMIZ IQTISODIYOTIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING TUTGAN O‘RNI». Архив научных исследований 4, no. 1 (июнь 20, 2022). просмотрено август 9, 2022. http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2931.