1.
ИБРОҲИМОВ БЕКЖОН ЖАМОЛ ЎҒЛИ, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил изланувчиси. ҚУРИЛИШ КОРХОНАЛАРИ БАНКРОТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. TSUE.UZ [Интернет]. 11 январь 2022 г. [цитируется по 25 май 2022 г.];2(1). доступно на: https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/369