TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INNOVATSION MEXANIZMINI YARATISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH

Основное содержимое статьи

D.Yu. Xo‘jamqulov

Аннотация

O‘zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida tashqi iqtisodiy
faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish tizimi shakllandi.
O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanish strategiyasini amalga oshirish
yo‘lida dunyoning rivojlangan davlatlari qatoriga qo‘shilish, siyosiy va
iqtisodiy islohotlarni, mamlakatni modernizatsiya qilshni davom ettirish
hamda chuqurlashtirish, fuqarolik hamjamiyatini shakllantirish va shu
asosda o‘z fuqarolari uchun munosib turmush sharoitini yaratishni o‘zining
istiqboldagi muhim vazifasi deb biladi.

Информация о статье

Как цитировать
Xo‘jamqulov, D. . (2022). TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INNOVATSION MEXANIZMINI YARATISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH. Архив научных исследований, 3(1). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2928
Раздел
Статьи

Библиографические ссылки

Karlibaeva, R., Kurbonov, K., Bekimbetova, G., & Shaturaev, J. The Effectiveness of Investment Projects in Development of Innovative Activities of Enterprises.

Shaturaev, J. (2022). ASEAN Journal of Economic and Economic Education.

Shaturaev, J. (2022). THE LINKS BETWEEN THE AUTONOMY GAP IN SCHOOLS, PRINCIPAL LEADERSHIP, TEACHER JOB SATISFACTION, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT. Архив научных исследований, 2(1).

Shaturaev, J. (2022). THE LINKS BETWEEN THE AUTONOMY GAP IN SCHOOLS, PRINCIPAL LEADERSHIP, TEACHER JOB SATISFACTION, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT. Архив научных исследований, 2(1).

Shaturaev, J. (2021). Education in Indonesia: Financing, Challenges of Quality and Academic Results in Primary Education. Архив научных исследований.

Shaturaev, J. (2022). Economies and Management as A Result of The Fourth Industrial Revolution: An Education Perspective. Indonesian Journal of Educational Research and Technology, 3(1), 51-58.

Бекимбетова, Г. М., & Шатураев, Ж. Н. (2021). Основной показатель эффективности инвестиционных проектов расчет чистой текущей стоимости. The Scientific Heritage, (77-3), 14-21.

Shaturaev, J. (2022). THE LINKS BETWEEN THE AUTONOMY GAP IN SCHOOLS, PRINCIPAL LEADERSHIP, TEACHER JOB SATISFACTION, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT. Архив научных исследований, 2(1). извлечено от http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/2146

Shaturaev, J. Efficiency of Investment Project Evaluation in the Development of Innovative Industrial Activities. ASEAN Journal of Science and Engineering, 3(2), 147-162.

Shaturaev, J. (2022). Efficiency of Investment Project Evaluation in the Development of Innovative Industrial Activities. ASEAN Journal of Science and Engineering, 3(2), 147-162.