[1]
Safarov Hikmatulla Fayzullayevich и Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li 2022. IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR. Архив научных исследований . 5, 5 (ноя. 2022).