(1)
Kurbonov, K. Zamonaviy Iqtisodiyot Qarashlar Paradigmasida Fillips Egri chizig’ining Barqarorligi. TSUE.UZ 2021, 1.