(1)
Melikov, O. РАҚАМЛИ БАНК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ҲАМДА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ. TSUE.UZ 2022, 3.