(1)
Tursunov Jaxongir Pulatovich. RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA PENSIYA TA’MINOTI TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR. TSUE.UZ 2022, 5.