(1)
Musakhanova, G. XXI ASR ILM-FANI VA TAʼLIM SOHASIDA AYOLLAR: YUTUQLAR VA MUAMMOLAR: ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ РОЛИ. TSUE.UZ 2023, 5.