Safarov Hikmatulla Fayzullayevich, & Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li. (2022). IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR. Архив научных исследований, 5(5). извлечено от https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3109