Kurbonov, Khayrilla. 2021. «Zamonaviy Iqtisodiyot Qarashlar Paradigmasida Fillips Egri chizig’ining Barqarorligi». Архив научных исследований 1 (1). http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/100.