Safarov Hikmatulla Fayzullayevich, и Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li. 2022. «IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR». Архив научных исследований 5 (5). https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3109.