Kurbonov, K. (2021) «Zamonaviy iqtisodiyot qarashlar paradigmasida fillips egri chizig’ining barqarorligi», Архив научных исследований , 1(1). доступно на: http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/100 (просмотрено: 30 июнь 2022).