Safarov Hikmatulla Fayzullayevich и Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li (2022) «IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR», Архив научных исследований , 5(5). доступно на: https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3109 (просмотрено: 24 февраль 2024).