[1]
K. Kurbonov, «Zamonaviy iqtisodiyot qarashlar paradigmasida fillips egri chizig’ining barqarorligi», TSUE.UZ, т. 1, вып. 1, июн. 2021.