[1]
Safarov Hikmatulla Fayzullayevich и Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li, «IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR», TSUE.UZ, т. 5, вып. 5, ноя. 2022.