[1]
G. Musakhanova, «XXI ASR ILM-FANI VA TAʼLIM SOHASIDA AYOLLAR: YUTUQLAR VA MUAMMOLAR: ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ ҲАЁТДАГИ РОЛИ», TSUE.UZ, т. 5, вып. 5, июн. 2023.