Kurbonov, K. «Zamonaviy Iqtisodiyot Qarashlar Paradigmasida Fillips Egri chizig’ining Barqarorligi». Архив научных исследований, т. 1, вып. 1, июнь 2021 г., http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/100.