Safarov Hikmatulla Fayzullayevich, и Fayzullayev Fayoz Hikmatulla o‘g’li. «IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA IQTISODIYOTDA TARKIBIY O‘ZGARISHLAR; MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLI REJALAR». Архив научных исследований, т. 5, вып. 5, ноябрь 2022 г., https://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/3109.